Hakkımızda

ENS CATERING

Kalİte Polİtİkamız

  Kaliteli ham malzeme, teknolojik modern ekipmanlar kullanarak, kalifiye personellerimiz ile müşterilerimize gıda güvenliği şartlarına uygun güvenilir ve hijyenik üretim yapmak, sağlıklı ve besleyici ürünler sunmak,
Hijyenik gıda güvenliği üretim zinciri boyunca tüm tedarikçi ve çalışanlarımız ile sağlıklı iletişim kurarak kaliteli ürün ve hizmet sunmak ,
Müşteri istekleri doğrultusunda arge çalışmaları yaparak , müşteri memnuniyetini sürekli arttırma hedeflerimizi güncel tutmak,
Doğal kaynakları koruyarak, firma faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkilerini minimize ederek tüm çalışanlarımıza çevre bilincini aşılamak,
Uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerini sürekli güncel tutmak , gerekli revizeleri yapmak,
Firma içi eğitim seminerleri ile tüm çalışanların bilinçli ve mevzuata uygun üretim yapmasını sağlamak,
İş güvenliği kurallarını tüm birimlerimizde uygulanmasını sağlayarak iş kazalarının önüne geçmek,
Gıdaya, insana, çevreye ve topluma saygı ilkemiz doğrultusunda sunduğumuz ürünlerin her bakımdan beğenilmesini ve tercih edilmesini sağlamak,
Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek firmamızın gelişen şartlara uyumunu sağlamaktır.

                   Genel Müdür